خرید ممبر اجباری تلگرام

در این روش کاربران به صورت اجباری به کانال شما اضافه می شوند و پست های شما دیده می شوند. ما این روش را برای شروع کسب و کار شما توصیه می کنیم.

تلگرام
10000 ممبر

960 هزار تومان

ممبر گیری کاملا اختیاری
تضمین 100% ایرانی
تحویل در یک روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

5000 ممبر

520 هزار تومان

ممبر گیری کاملا اختیاری
تضمین 100% ایرانی
تحویل در یک روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

3000 ممبر

310 هزار تومان

ممبر گیری کاملا اختیاری
تضمین 100% ایرانی
تحویل در یک روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

2000 ممبر

230 هزار تومان

ممبر گیری کاملا اختیاری
تضمین 100% ایرانی
تحویل در یک روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

1000 ممبر

150 هزار تومان

ممبر گیری کاملا اختیاری
تضمین 100% ایرانی
تحویل در یک روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

ممبر مجازی

این ممبرها بیشتر برای جلب اعتماد و پر شدن کانال های تلگرامی در موضوعات مختلف به کار گرفته می شوند و به این صورت با شماره های مجازی از طریق سرورهای بازآفر به کانال اضافه می شوند.

ما این روش را برای شروع کسب و کار توصیه نمی کنیم چون در این روش ممبر واقعی وجود ندارد و پست های شما سین نمی شوند.

ممبر
10000 ممبر

900 هزار تومان

کاملا ایرانی و واقعی
بدون ممبر فیک
تحویل در 3 ساعت
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

5000 ممبر

490 هزار تومان

کاملا ایرانی و واقعی
بدون ممبر فیک
تحویل در 3 ساعت
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

2000 ممبر

320 هزار تومان

کاملا ایرانی و واقعی
بدون ممبر فیک
تحویل در 3 ساعت
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

1000 ممبر

250 هزار تومان

کاملا ایرانی و واقعی
بدون ممبر فیک
تحویل در 3 ساعت
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید

500 ممبر

150 هزار تومان

کاملا ایرانی و واقعی
بدون ممبر فیک
تحویل در 3 ساعت
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی 24 ساعته

سفارش دهید