خرید ممبر اجباری تلگرام

در این روش کاربران به صورت اجباری به کانال شما اضافه می شوند و پست های شما دیده می شوند. ما این روش را برای شروع کسب و کار شما توصیه می کنیم.

ممبر مجازی
10000 ممبر

400 هزار تومان

ممبر گیری اجباری با کیفیت
تضمین 100% ایرانی
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید
5000 ممبر

210 هزار تومان

ممبر گیری اجباری با کیفیت
تضمین 100% ایرانی
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید
3000 ممبر

125 هزار تومان

ممبر گیری اجباری با کیفیت
تضمین 100% ایرانی
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید
2000 ممبر

90 هزار تومان

ممبر گیری اجباری با کیفیت
تضمین 100% ایرانی
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید
1000 ممبر 

50 هزار تومان

ممبر گیری اجباری با کیفیت
تضمین 100% ایرانی
تحویل در3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید

خرید ممبر مجازی

این ممبرها بیشتر برای جلب اعتماد و پر شدن کانال های تلگرامی در موضوعات مختلف به کار گرفته می شوند و به این صورت با شماره های مجازی از طریق سرورهای بازآفر  به کانال اضافه می شوند.

ما این روش را برای شروع کسب و کار توصیه نمی کنیم چون در این روش ممبر واقعی وجود ندارد و پست های شما سین نمی شوند.

ممبر اختیاری1
10000 ممبر

240 هزار تومان

ممبر مجازی
ریزش کم
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید
5000 ممبر

150 هزار تومان

ممبر مجازی
ریزش کم
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید
3000 ممبر

80 هزار تومان

ممبر مجازی
ریزش کم
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید
2000 ممبر

55 هزار تومان

ممبر مجازی
ریزش کم
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید
1000 ممبر

30 هزار تومان

ممبر مجازی
ریزش کم
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
سفارش دهید

خرید ممبر اختیاری 100% ایرانی واقعی – با کیفیت  بی نظیر- با روش پاپ آپ

در روش پاپ آپ، کاربران آنلاین تلگرام با سرورهای بازآفر به کانال دعوت می شوند و فقط با علاقه و اختیار تام به کانال شما وارد می شوند. این روش برای شروع کسب و کارهایی که با قدرت و سرعت می خواهند  پیشرفت نمایند، پیشنهاد می شود زیرا در این روش ممبرها واقعی بوده و با ارده و اختیار خود و از روی علاقه به کانال شما وارد می شوند و پست های شما را افرادی که به آن نیاز دارند سین می کنند.

نکته: برای جذب ممبر، حتما لینک طولانی وارد شود، سفارش پاپ آپ با آیدی انجام نمی شود.

پاپ آپ
10000 ممبر

1.2 میلیون تومان

ممبر اختیاری ایرانی
 پاپ آپ
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
خرید 10000 ممبر
5000 ممبر

650 هزار تومان

ممبر اختیاری ایرانی
 پاپ آپ
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
خرید 5000 ممبر
3000 ممبر

420 هزار تومان

ممبر اختیاری ایرانی
 پاپ آپ
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
خرید 3000 ممبر
2000 ممبر

300 هزار تومان

ممبر اختیاری ایرانی
 پاپ آپ
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
خرید 2000 ممبر
1000 ممبر

160 هزار تومان

ممبر اختیاری ایرانی
 پاپ آپ
تحویل در 3 روز
بدون نیاز به پسورد شما
ضمانت برگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
خرید 1000 ممبر